LiveTV

Live

Videos

നമുക്ക് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകാം; നസീഫ് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് കറങ്ങിയത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ്

‘ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ്’ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച്, പണച്ചെലവില്ലാതെ ഊരുചുറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ്