LiveTV

Live

Videos

അട്ടപ്പാടിയില്‍ കോടതി വരുന്നു; മുന്‍സിഫ് കോടതി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങും

രണ്ട് മാസത്തിനകം മുന്‍സിഫ് കോടതി അഗളിയില്‍ വരും. ഐ.റ്റി.ഡി.പി ഓഫീസിലാണ് കോടതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക