LiveTV

Live

Videos

ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി; സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിച്ചു  

65 ലക്ഷം വിത്തു പാക്കറ്റുകളും 160 ലക്ഷം പച്ചക്കറി തൈകളുമാണ് കൃഷി വകുപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്