LiveTV

Live

Videos

ചൂട് നീരുറവകളും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് തട്ടുകളും; പാമുക്കാലേ എന്ന പരുത്തിക്കോട്ടയിലെ കാഴ്ചകള്‍ 

ഈ ചൂട് നീരുറവകൾക്ക് 35 ഡിഗ്രി മുതൽ 100 ഡിഗ്രി വരെ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. ഭൂഗർഭ വോൾക്കാനിക്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ നീരുറവകൾക്ക് കാരണം.