LiveTV

Live

Videos

ഓരോ ക്ലാസുകളിലും ലൈബ്രറി ഒരുക്കുന്നതിനായി പുസ്തക പയറ്റുമായി അധ്യാപകര്‍ 

കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന വായനശീലം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് പുസ്തക പയറ്റ് ഒരുക്കിയത്.