LiveTV

Live

Videos

കേരളം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂരകളും മാറുന്നു

മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർമാണ രീതികൾ മാറുമ്പോൾ മനോഹരമായ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് നാട്ടിലുയരുന്നത്. അതി ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു കൂടിയാണ് ഈ രംഗം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.